Forex Trading Library

Techniczny dołek na USDPLN

0 172

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach nowego swingu wzrostowego z szerokiej perspektywy czasowej. W ramach kolejnego odreagowania na północ notowania czasowo wybiły górą barierę cenową 4,8000.

USDPLN H4

Obecnie obserwujemy wyraźną zmianę sentymentu rynkowego. Amerykański dolar traci na wartości w stosunku do większości głównych walut. W przypadku USDPLN wydaje się iż rynek kształtuje naturalny dołek cenowy. Odnosimy się tutaj do poziomu współczynnika Fibonacciego 61,8% po kursie 4,6250. Czekamy na ostateczne potwierdzenie w postaci formacji świecowych na interwale 4-godzinowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.