Forex Trading Library

Dwie techniczne strefy na EURUSD

0 126

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 340 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9860. Po tym fakcie pojawiła się wyprzedaż amerykańskiego dolara, a beneficjentem tego stanu rzeczy stało się między innymi euro.

EURUSD H1

Obecnie interesują nas dwie strefy techniczne. Bariera popytowa znajduje się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo po kursie 0,9935. Lokalny opór wynika z mierzenia korekcyjnego FE100. Tym samym otrzymujemy strefę podażową po cenie 1,0040. Patrząc na wczorajsze spadki i dzisiejszą próbę odreagowania, spodziewam się wzrostów w godzinach przedpołudniowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.