Forex Trading Library

Silny trend spadkowy na GBPUSD

0 123

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, która okresowo przekroczyła barierę cenową 1,1700. Potem jednak notowania wróciły do trendu spadkowego, który dominuje już od bardzo dawna.

GBPUSD H2

Obecne spadki zbliżają się do bariery popytowej, która bazuje na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 161,8%. Odnosimy się tutaj do wyceny na poziomie 1,1200. Tym samym coraz bliżej jest nam do parytetu na Kablu, a patrząc na dynamikę trendu staje się to naprawdę realne jeszcze w tym roku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.