Forex Trading Library

Nowe dołki i korekta

0 139

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach tendencji spadkowej. Podczas sesji czwartkowej pojawiło się wybicie kluczowe strefy średnioterminowego wsparcia ~ 1680 dolarów za uncję.

 

GOLD H4

Obecny poziom popytowy opiera się na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2% po cenie 1648 dolarów za uncję. Dzisiejsze wyhamowanie może być jednak elementem korekty wzrostowej. Celujemy tutaj w mierzenie FE100, które wyznacza nam pozom oporu po okrągłej  cenie 1700 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.