Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na EURUSD

0 162

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach średnioterminowej korekty wzrostowej. Wtedy to rynek wyznaczył lokalny szczyt na okrągłym poziomie cenowym 1,0200. Reakcja sprzedających byłą jednak bardzo stanowcza i szybko powróciliśmy poniżej poziom parytetu.

EURUSD H4

Obecne spadki naruszają zewnętrzne mierzenie Fibonacciego 127,2% po cenie 0,9770. Tym samym rynek jest blisko wygenerowania sygnału do kontynuacji trendu spadkowego. Warto zwrócić uwagę na potencjalną reakcję notowań w tej strefie technicznej. Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania, aby rozważyć pozycje long.

Leave A Reply

Your email address will not be published.