Forex Trading Library

Silne potwierdzenie na Złocie

0 170

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1808 dolarów za uncję. Kolejne sesje upłynęły jednak pod znakiem wyraźnej wyprzedaży, a wrzesień rozpoczął się od wycen poniżej okrągłej bariery cenowej 1700 dolarów za uncję.

GOLD H4

Obecnie obserwujemy kolejne podejście w okolice bariery podażowej 1726 dolarów za uncję. Jest to strefa, która bazuje przede wszystkim na mierzeniu korekcyjnym FE100. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj biegunowość obszaru, oraz współczynnik 50% z całej fali spadkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.