Forex Trading Library

Kolejny poziom popytowy na USDJPY

0 135

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 480 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z początkiem ostatniej fali wzrostowej. Był to bardzo dynamiczny okres na wykresie USDJPY, podczas którego kurs zrobił cały wspomniany zakres w przeciągu 1,5 sesji.

USDJPY M30

Obecnie szukamy pułapu, z którego można precyzyjnie podłączyć się do kupujących. Atrakcyjnym wydaje się być poziom cenowy 143,15. Mamy tam bowiem umiejscowione mierzenie Fibonacciego 38,2% po kursie 143,15. Dostrzegalna jest również biegunowość obszaru, która oczywiście stanowi dodatkowe wzmocnienie strefy popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.