Forex Trading Library

Głęboki opór na wykresie USDPLN

0 162

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,8500. Od połowy lipca do połowy sierpnia obserwowaliśmy jednak wyraźną tendencję spadkową. Tym samym kurs USDPLN “zakręcił się” w okolicy okrągłego poziomu 4,5000.

USDPLN H4

Nadal utrzymujemy okres dużej zmienności na rynku walutowym. Amerykański dolar ponownie zyskuje w stosunku do waluty rynków rozwijających się, a takim nadal postrzegany jest polski rynek wśród inwestorów. Obecnie kurs zbliża się do poziomu podażowego na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo. Jest to strefa cenowa 4,8100.

Leave A Reply

Your email address will not be published.