Forex Trading Library

Silna wyprzedaż na rynku USD

0 642

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0370. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął silnie zyskiwać na wartości. Druga połowa sierpnia była więc okresem dynamicznych spadków na wykresie głównej pary walutowej.

EURUSD H4

Poniedziałkowe otwarcie na rynku walutowym to kontynuacja wyprzedaży USD. W kontekście Edka obserwujemy dynamiczne wzrosty i atak na poziom mierzenia 61,8% fibo. Jednak dopiero wyraźne wyhamowanie i sygnały świecowe mogą być potwierdzeniem dla potencjalnego oporu. Czekamy więc na reakcję ceny na poziomie 1,0175.

Leave A Reply

Your email address will not be published.