Forex Trading Library

Czy to będzie piątkowe maksimum na EURUSD?

0 174

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0370. Po tym fakcie kapitał w dynamiczny sposób zaczął przenosić się do amerykańskiego dolara. Tym samym kurs Edka okresowo powrócił poniżej barierę parytetu ~ 1,0000.

EURUSD H4

Od środowego popołudnia obserwujemy dość znaczną zmianę tendencji rynkowej. Amerykański dolar wyraźnie traci na wartości, a beneficjentem takiego przebiegu zdarzeń jest m. in. europejska waluta. Obecne podbicie zaczyna testować barierę podażową na wysokości mierzenia 50%. Jest to poziom cenowy (1,0115), który uzyskuje potwierdzenie w postaci biegunowości obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.