Forex Trading Library

Schemat korekcyjny na Edku

0 169

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali spadkowej, która kształtowana była z poziomu cenowego 1,0080. Dominacja amerykańskiego dolara w ostatnim czasie jest bardzo widoczna, jednak w stosunku do euro, dynamika spadków wyraźnie osłabła.

EURUSD M30

Obecnie obserwujemy scenariusz korekcyjny na wykresie głównej pary walutowej. Zakładając równość odcinków AB=CD na korekcie pędzącej, wyznaczamy pierwszy target dla kupujących. Jest to techniczna strefa cenowa po okrągłym kursie 1,0000. Obserwując tempo ostatnich wzrostów, powinniśmy doczekać się zaksięgowania poziomu jeszcze dziś.

Leave A Reply

Your email address will not be published.