Forex Trading Library

Pierwszy target na GOLD

0 254

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 60 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1745 dolarów za uncję. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować z rynku metali szlachetnych. Zakończyło się to spadkiem wycen poniżej okrągłej bariery 1700 dolarów za uncję złota.

GOLD M30

Obecne odreagowanie wymusza wyznaczenie scenariuszy wzrostowych. Pierwszy poziom, na którym może pojawić się większa podaż opiera się na mierzeniu wewnętrznym 38,2% fibo. Jest to strefa, która uzyskuje wyraźne potwierdzenie w ramach biegunowości. Odnosimy się tutaj do kursu 1710 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.