Forex Trading Library

Lokalny target na GBPUSD

0 139

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1440. Po tym fakcie na wykresie GBPUSD pojawił się wyraźny wzrost popytu. Tym samym kurs miejscowo przekroczył barierę 1,1600.

GBPUSD M15

W dniu dzisiejszym obserwujemy dość dynamiczny ruch korekcyjny. Wyjątkowo technicznym poziomem wsparcia wydaje się być pułap mierzenia 50% z całego swingu wzrostowego. Tym samym celujemy w poziom popytowy 1,1525. Tam też znajduje się obecne wsparcie dla notowań.

Leave A Reply

Your email address will not be published.