Forex Trading Library

Czy zobaczymy okrągły poziom na USDPLN?

0 124

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od średnioterminowej korekty spadkowej, która osiągnęła minimum cenowe na wysokości 4,6000. Była to zarazem najniższa wycena amerykańskiego dolara w stosunku do złotego od mniej więcej miesiąca.

USDPLN H4

Obecnie obserwujemy dynamiczną kontynuację trendu wzrostowego. Na horyzoncie pojawia się bariera podażowa, która oparta jest na zewnętrznym mierzeniu 127,2%. Odnosimy się tutaj do wyceny 4,8800.Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania na tym obszarze, aby rozważyć rozegranie pozycji krótkich. Ewentualne wybicie górą otworzy przestrzeń do psychologicznej bariery 5,0000.

Leave A Reply

Your email address will not be published.