Forex Trading Library

Czy to dołek na GOLD?

0 162

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 45 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego, który okazał się punktem zwrotnym na wykresie. Tym, samym cena odbiła się z okolicy 1690 dolarów za uncję. Na tą chwilę jednak brakuje wyraźnego potwierdzenia dla kontynuacji tendencji wzrostowej.

GOLD H1

W ujęciu lokalnym cena odbiła się od wsparcia 1699 – 1700 dolarów za uncję. Poziom ten pozostaje oczywiście aktualny w przypadku kolejnego podejścia. Lokalny pułap podażowy znajduje się mierzeniu FE100. Opór oznaczamy więc klastrem cenowym 1709 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.