Forex Trading Library

Kolejne minima na złocie. Czy to już koniec spadków?

0 178

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1735 dolarów za uncję. Po tym fakcie nastąpił powrót do trendu spadkowego. Widoczne low zostało wyznaczone podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej.

GOLD H2

Nowy tydzień otworzył się dynamicznym ruchem spadkowym. Dopiero otwarcie sesji europejskiej poprawiło sentyment na rynku złota. Obecnie budowana jest korekta wzrostowa, której target znajduje się na mierzeniu FE100. Jest to zarazem układ AB=CD na korekcie pędzącej. Wyznaczony opór odnosi się do kursu 1660 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.