Forex Trading Library

Głębokie wsparcie na EURUSD

0 161

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9900. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął tracić na wartości, a beneficjentem tej sytuacji była między innymi europejska waluta.

EURUSD M15

Obecne spadki tworzą scenariusz z potencjalnym układem harmonicznym. Docelowym poziomem popytowym dla kupujących powinien być obszar związany z głębokim mierzeniem wewnętrznym 88,6% fibo. Jest to techniczna strefa, które w dniu wczorajszym była wyraźnie broniona. Będzie to również zakończenie układ harmonicznego FT Pattern.

Leave A Reply

Your email address will not be published.