Forex Trading Library

Silny scenariusz popytowy na GBPUSD

0 153

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatniej doby. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1720. Podczas sesji wtorkowej dominującą strony byli jednak kupujący, a więc to funt brytyjski zyskiwał na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara.

GBPUSD M15

Obecnie bazujemy przede wszystkim na poziomie popytowym po kursie 1,1780. Mamy tam wyznaczony pułap współczynnika Fibonacciego 61,8% z pomiaru wtorkowego swingu wzrostowego. Dodatkowym elementem, który stanowi silne potwierdzenie dla wyznaczonego scenariusza jest strefa ZZB. Odnosimy się tutaj do wierzchołków z wtorkowego przedpołudnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.