Forex Trading Library

Lokalny popyt na Złocie

0 245

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni bieżącego tygodnia. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 40 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1727 dolarów za uncję. Po tym fakcie kurs złota dość znacznie wystrzelił na północ. Tym samym maksimum z tego tygodnia wyznaczone został w okolicy 1766 dolarów za uncję.

GOLD H1

Obecna korekta osiąga ciekawy poziom techniczny na wysokości współczynnika Fibonacciego 38,2%. Jest to poziom popytowy po cenie 1750 dolarów za uncję. Istotnym faktem, który potwierdza wyznaczoną strefę, jest strzał popytowy jaki pojawił się na tym obszarze podczas czwartkowej sesji azjatyckiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.