Forex Trading Library

Techniczna korekta na GBPUSD

0 195

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1750. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować do brytyjskiego funta. Tym samym ukształtował nam się średnioterminowy trend wzrostowy.

GBPUSD H2

Obecnie notowania kształtują nam układ korekcyjny, który wydaje się być atrakcyjnym scenariuszem pod kontynuację trendu. W ramach założenia AB=CD na korekcie pędzącej wyznaczamy docelowy poziom i zarazem wsparcie dla notowań. Odnosimy się tutaj do kursu 1,2090. Silnym potwierdzeniem wyznaczonego poziomu jest biegunowość obszaru, który wcześniej stanowił silny opór.

Leave A Reply

Your email address will not be published.