Forex Trading Library

Docelowy poziom na USDPLN

0 261

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych po rekordowym kursie 4,8500. Od tego momentu polska waluta nieco zyskała na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara. Okresowo udało się zejść poniżej poziomu 4,6000.

USDPLN H4

Obecnie obserwujemy kolejne odreagowanie, które wypełniło pułap współczynniku 61,8% fibo. Jest to obecna strefa kierunkowa po kursie 4,7450. Na tą chwilę mamy dwa scenariusze odnośnie analizowanego poziomu. Retest i rozegranie formacji podwójnego szczytu lub też wybicie i opcja z układem harmonicznym  na głębokich mierzeniach wewnętrznych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.