Forex Trading Library

Realizacja układu XABCD

0 175

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 131,50. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Była to kontynuacja panującej tendencji wzrostowej na tym rynku.

USDJPY H4

Obecnie trwa dynamiczna realizacja zysków z wcześniejszych wzrostów. Rynek dociera to technicznej strefy popytowej, która oparta jest głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo. Cały schemat odnosi się do układu harmonicznego Nietoperza z punktem D na poziomie cenowym 132,40. Wydaje się, iż jesteśmy blisko potwierdzenia sygnału kupna.

Leave A Reply

Your email address will not be published.