Forex Trading Library

Kluczowe momenty na GBPUSD

0 144

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1750. Po tym fakcie kapitał zaczął emigrować z rynku amerykańskiego  dolara, czego beneficjentem był między innymi brytyjski funt.

GBPUSD H2

Obecnie obserwujemy ruch korekcyjny, który osiąga techniczny poziom popytowy. Odnosimy się tutaj do kursu 1,1935. Strefa oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Górne ograniczenie stanowi lokalna linia trendu spadkowego. Decyzję o zagraniu warto wstrzymać do pojawienia się popytowych sygnałów świecowych na analizowanym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.