Forex Trading Library

Piątkowy target na EURUSD

0 211

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9950. Był to moment kiedy kurs głównej pary walutowej naruszył psychologiczną barierę parytetu. Sytuacja nie utrzymała się jednak zbyt długo i kurs w dynamicznym tempie zmienił kierunek.

EURUSD H1

Obecnie trwa korekta spadkowa, której target może wyznaczać mierzenie 50%. Jest to strefa cenowa, która w dużej mierze bazuje na biegunowości obszaru. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0115. Skala zmienności na wykresie EURUSD pozwala zakładać wypełnienie scenariusza jeszcze podczas sesji piątkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.