Forex Trading Library

Korekta prosta na EURUSD

0 245

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9950. Było to symboliczne zejście kursu poniżej bariery parytetu na EURUSD. Ostatnie kilka sesji upływa nam jednak pod znakiem ruchu korekcyjnego.

EURUSD H1

Obecnie pojawia się perspektywa ukształtowania korekty prostej, która przy założeniu równości AB=CD wyznacza techniczne wsparcie. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,0110. Dodatkowym potwierdzeniem scenariusza jest mierzenie 50% z całego swingu wzrostowego. Czekamy więc na drobne umocnienie amerykańskiego dolara względem euro i zaksięgowanie wyznaczonego wsparcia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.