Forex Trading Library

Drugie podejście na EURUSD

0 223

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 650 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0620. Była to końcówka czerwca i moment, w którym korekta wzrostowa na głównej parze walutowej zakończyła się. EURUSD wrócił do spadków, przebijając okresowo poziom parytetu.

EURUSD H4

Obecnie na horyzoncie pojawia się okazja na formację podwójnego szczytu. Rozpatrujemy tutaj techniczny obszar cenowy po kursie 1,0200. Poziom bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2% z szerokiego swingu spadkowego. Ostatnie zakresy na EURUSD pozwalają zakładać, że okazja do zagrania może pojawić się jeszcze dziś.

Leave A Reply

Your email address will not be published.