Forex Trading Library

Trwa korekta na USDJPY

0 224

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 131,50. Po tym fakcie notowania powróciły do trendu wzrostowego, który dominuje na wykresie USDJPY od dawien dawna.

USDJPY H4

Obecnie szukamy technicznych poziomów, na których będzie można podłączyć się do kupujących. Wykorzystując mierzenie FE100 wyznaczamy strefę popytową po kursie 136,90. Dodatkowym potwierdzeniem jest biegunowość na wierzchołku z końcówki czerwca. Czekamy na pogłębienie bieżącej korekty, gdyż pozostało nieco ponad 100 pipsów do zaksięgowania wyznaczonej strefy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.