Forex Trading Library

Ujek rozgrywa lokalne wsparcie

0 244

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 136,45. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara, a tendencja ta zgodna jest z szerokim trendem na tej parze walutowej.

USDJPY H1

We wtorkowy poranek notowania testują istotną barierę popytową. Jest to strefa oparta na mierzeniu 50% oraz potwierdzona biegunowością obszaru. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 137,90. Dwie najbliższe formacje świecowe na interwale 1-godzinowym mogą być kluczowe dla tego scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.