Forex Trading Library

Podwójna okazja na EURUSD

0 238

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego swingu spadkowego. Był to okres sesji piątkowej oraz sesji poniedziałkowej na otwarcie bieżącego tygodnia.

EURUSD H1

Obecnie pojawia się ciekawy schemat techniczny, który bazuje na układzie harmonicznym XABCD. Notowania głównej pary walutowej reagują obecnie po raz drugi na poziom popytowy. Tym samym pojawiają się ciekawe okoliczności na rozegranie formacji podwójnego dna. Wyznaczone wsparcie bazuje na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.