Forex Trading Library

Korekta pędząca na GOLD

0 289

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1880 dolarów za uncję. Otwarcie nowego tygodnia i sesja poniedziałkowa przyniosły dynamiczną wyprzedaż na rynku metali szlachetnych. Kurs znacząco zbliżył się do okrągłej bariery 1800 dolarów.

GOLD M30

Obecnie pojawia się układ techniczny z układem korekcyjnym OneToOne. W ramach korekty pędzącej wyznaczamy strefę podażową po kursie 1828 dolarów za uncję. Elementem decydującym o ewentualnym zagraniu mogą być formacje świecowe na wyznaczonym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.