Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na USDJPY?

0 191

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 190 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka po kursie 133,30. Od tego momentu amerykański dolar zaczął zyskiwać na wartości. Tendencja ta jest oczywiście zgodna z panującym na tym rynku trendem w szerokiej perspketywie.

USDJPY M15

Poniedziałkowe otwarcie sesji europejskiej wypełnia strefę popytową opartą na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Na interwale 15-minutowym pojawiają się pierwsze oznaki zaangażowania kupujących. Wydaje się, iż warto rozważyć potencjalne pozycje długie na testowanym właśnie obszarze cenowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.