Forex Trading Library

Kanał cenowy na japońskim jenie

0 267

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Wspomniana tendencja popytowa widoczna jest niezmiennie na wielu horyzontach czasowych. Tym samym skłania to do rozgrywania przede wszystkim pozycji długich.

USDJPY H1

Obecnie rynek porusza się w kanale cenowym, który obowiązuje od mniej więcej tygodnia. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być popytowe podejście na dolnym ograniczeniu, które w tej chwili wypada w okolicy 134,00. Potwierdzenia należy szukać na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.