Forex Trading Library
EUR
$1.06
(-0.24%)
GBP
$1.23
(-0.15%)
AUD
$0.69
(+0.25%)
JPY
$0.01
(-0.07%)
TRY
$0.06
(-1.9%)
INR
$0.01
(+0.28%)
SGD
$0.72
(-0.11%)
MYR
$0.23
(+0.03%)
JOD
$1.41
(-0%)
KWD
$3.26
(-0.01%)
SAR
$0.27
(+0.03%)
AED
$0.27
(-0%)
QAR
$0.27
(-0%)
OMR
$2.60
(-0.16%)
EGP
$0.05
(-0.19%)

Kanał cenowy na japońskim jenie

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Wspomniana tendencja popytowa widoczna jest niezmiennie na wielu horyzontach czasowych. Tym samym skłania to do rozgrywania przede wszystkim pozycji długich.

USDJPY H1

Obecnie rynek porusza się w kanale cenowym, który obowiązuje od mniej więcej tygodnia. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być popytowe podejście na dolnym ograniczeniu, które w tej chwili wypada w okolicy 134,00. Potwierdzenia należy szukać na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.