Forex Trading Library

Kluczowe sesje na wykresie USDPLN

0 137

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych po kursie 4,2400. Po kilku sesjach marazmu pojawiło się dynamiczne wybicie w górę. Tym samym amerykański dolar zaczął wyraźnie zyskiwać  na wartości w stosunku do polskiej waluty. Ekstremum cenowe zostało osiągnięte w połowie czerwca.

USDPLN H4

Kluczowym poziomem horyzontalnym jest obecnie pułap mierzenia 50%. Jest to strefa popytowa po cenie 4,3900. Górne ograniczenie stanowi poprowadzona czerwona linia trendu. Odnosząc się do obecnego obszaru podażowego, uwagę zwracam na okolice cenowe 4,4800.

Leave A Reply

Your email address will not be published.