Forex Trading Library
EUR
GBP
AUD
JPY
TRY
INR
SGD
MYR
JOD
KWD
SAR
AED
QAR
OMR
EGP

Lokalny trend na Ujku

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 136,70. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku japońskiego jena co spowodowało spadki na wykresie USDJPY. Ukształtowany dołek odnosi się do poziomu cenowego 134,25.

USDJPY M30

Obecnie kluczowym elementem kierunkowym jest lokalna linia trendu. Jest to obecnie najbardziej techniczny składnik wykresu. W przypadku utrzymania panującej tendencji rynkowej, możemy celować z targetem po cenie 135,80. Jest to pułap odnoszący się do mierzenia Fibonacciego 61,8%. Dodatkowym potwierdzeniem strefy jest wyraźna biegunowość obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.