Forex Trading Library

Kiedy wybicie na GBPUSD?

0 227

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, który rzutuje na dynamikę rynkową w bieżącym tygodniu. Obserwując wykres GBPUSD możemy zauważyć bowiem zakres dość szerokiej konsolidacji.

 

GBPUSD M30

Rynek w ostatnich dniach wykonuje częste zwroty i zaznacza górne ograniczenie poprowadzone w tym przypadku czerwoną linią. Tam też znajduje się obecny rejon podażowy na tej parze walutowej. Jeżeli notowania zaliczą dziś dużą wyprzedaż, osiągalna może być strefa wsparcia wyznaczona przez punkt D układu harmonicznego ~ 1,2195 lub 1,2183.

Leave A Reply

Your email address will not be published.