Forex Trading Library

Szeroki target na EURUSD

0 152

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0360. Po tym fakcie, to strona popytowa zdominowała handel na głównej parze walutowej, przez okres kolejnej doby.

EURUSD H1

Obecnie być może jesteśmy w ostatniej fazie kształtowania się układu harmonicznego. Ostatnia doba to okres wzmożonych spadków na wykresie EURUSD. Tym samym amerykański dolar wyraźnie zyskuje na wartości w stosunku do euro. Targety dla sprzedających odnoszą się do głębokich mierzeń wewnętrznych – 78,6% po kursie 1,0410 oraz 88,6% po kursie 1,0385.

Leave A Reply

Your email address will not be published.