Forex Trading Library

Zasięg korekty na EURUSD

0 232

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0350. Kolejne sesje upływały pod znakiem słabości amerykańskiego dolara czego beneficjentem była większość głównych walut, w tym również euro.

EURUSD M30

W dniu dzisiejszym na wykresie głównej pary walutowej zarysowuje się wyraźny ruch korekcyjny. W związku z tym wyznaczamy pomiar całego swingu wzrostowego, który obrazuje nam techniczne poziomy na wykresie. W pierwszej kolejności odnosimy się do strefy popytowej na wysokości mierzenia Fibonacciego 38,2%. Jest to aktualny poziom wsparcia po kursie 1,0480.

Leave A Reply

Your email address will not be published.