Forex Trading Library

Czy to koniec korekty na USDPLN?

0 320

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,1400. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara, a jego wartość rosła w stosunku do większości głównych walut oraz tych bardziej egzotycznych.

USDPLN H4

Obecnie obserwujemy wyraźną realizację zysków, a tym samym polska waluta zyskuje w stosunku do USD. Notowania osiągają właśnie techniczny poziom popytowy, który bazuje na współczynniku Fibonacciego 38,2% po kursie 4,3800. Kluczowe na tą chwilę będą sygnały potwierdzające na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.