Forex Trading Library

Konsolidacja na USDJPY

0 187

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 127,50. Po tym fakcie kurs dynamicznie wygenerował swing wzrostowy, który zbliżył się do okrągłej strefy cenowej 130,00.

USDJPY M30

Obecnie zarysowany został wyraźnie trend horyzontalny. Zgodnie z wtorkowymi scenariuszami zagrywki od bandy do bandy to na tą chwilę najlepszy typ strategii na tym rynku. Dolne ograniczenie bazuje na mierzeniu FE100 po kursie 128,75. Górna strefa podażowa to z kolei pułap 129,65.

Leave A Reply

Your email address will not be published.