Forex Trading Library

Tendencja wzrostowa na rynku złota

0 160

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 125 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1910 dolarów za uncję. Po tym fakcie na rynku złota pojawiła się dość dynamiczna wyprzedaż. Tendencja ta utrzymała się przez kolejne dwa tygodnie.

GOLD H4

Druga część maja rozpoczęła się od zmiany trendu na wykresie złota. Kurs w szybkim tempie wraca ponad barierę 1800 dolarów za uncję. Pojawia się też scenariusz związany ze strukturą XABCD, która bazuje na głębokich mierzeniach wewnętrznych 78,6% oraz 88,6%. Decyjność zależna będzie od dodatkowych potwierdzeń w okolicy 1884 oraz 1896.

Leave A Reply

Your email address will not be published.