Forex Trading Library

Techniczny przystanek na GBPUSD

0 269

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 490 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2640. Po tym fakcie tendencja rynkowa zmieniła się na spadkową. Rajd sprzedających zakończył się Pod koniec pierwszego połowy maja.

GBPUSD H4

Obecna wycena pary walutowej GBPUSD osiąga techniczną barierę podażową ~ 1,2585. Jest to strefa, która bazuje na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo. Docelowo warto zaobserwować kolejne formacje świecowe na tym obszarze cenowym. Na tą chwilę reaktywność rynku sugeruje drobne niezdecydowanie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.