Forex Trading Library

Popytowy impuls na złocie?

0 145

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1910 dolarów za uncję. Kolejne sesje upływały pod znakiem spadków na rynku złota, które traciło na wartości do połowy maja.

GOLD H2

Obecne odreagowanie zarysowuje nam sekwencję struktury harmonicznej XABCD. Potencjalny okres budowania się sekwencji pozostawiamy do końca bieżącego tygodnia. Na tą chwilę pojawia się również lokalny schemat FE100, który wyznacza strefę popytu 1840 dolarów za uncję. Może to być tym samym impuls do kontynuowania wzrostów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.