Forex Trading Library

Scenariusz FE100 na amerykańskim dolarze

0 374

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 290 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 131,25. Jest to jednocześnie najwyższa tegoroczna wycena na wykresie tej pary walutowej. Po wczorajszej decyzji FOMC kurs wyznaczył dynamiczne low.

USDJPY H1

Obecnie obserwujemy odrabianie strat przez kupujących. Docelowy poziom techniczny opiera się o biegunowość strefy cenowej 129,75. Dodatkowym i silnym potwierdzeniem jest tutaj układ FE100, który z dużą precyzją określa ten poziom. Patrząc na bieżącą dynamikę rynkową, powinien to być schemat osiągalny do rozegrania w dniu dzisiejszym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.