Forex Trading Library

Czy to już koniec korekty na EURUSD?

0 253

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 480 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0940. Po tym fakcie rynek w dynamiczny sposób wrócił do szerokiego trendu spadkowego, w którym to amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do euro.

EURUSD H2

Obecnie obserwujemy wyceny w okolicy kluczowej strefy podażowej. Jest to pierwszy poziom, który może zakończyć korektę wzrostową. Podczas sesji azjatyckiej zabrakło mniej więcej 5 pipsów do pełnego zaksięgowania poziomu. Tym samym obserwujemy dziś ten rynek z nadzieją na pełniejszy retest strefy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.