Forex Trading Library

Potrójny szczyt na USDPLN

0 310

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,1450. Tym samym rynek zakończył korektę spadkową i powrócił do trendu wzrostowego z wysokiego interwału czasowego.

USDPLN H4

Interesujący faktem w ostatnim czasie są trzy wierzchołki cenowe na wykresie 4-godzinowym. Jest to schemat, który zbliżył się do strefy cenowej 4,5000. Ostatnie podbicie było efektem przeszacowania kolejnej podwyżki stóp procentowych w Polsce, która okazała się bardziej łagodna niż oczekiwał rynek. Nowy tydzień powinien rozstrzygnąć utrzymanie strefy podażowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.