Forex Trading Library

Powolna korekta na USD

0 245

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 131,35. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć do japońskiego jena, a amerykański dolar tracił na wartości.

USDJPY H2

Obecnie obserwujemy wyhamowanie dynamiki spadkowej i próbę wygenerowania ruchu na północ. Tendencja wzrostowa ma jednak dotychczas dość wolny przebieg. Targetem dla kupujących powinna być strefa podażowa oparta na mierzeniu Fibonacciego 38,2% po kursie 128,25. Po wzrastających wierzchołka prowadzimy poglądową linię lokalnego trendu wzrostowego. Może to być element sygnałowy w przypadku złamania tendencji korekcyjnej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.