Forex Trading Library

Struktura korekcyjna na EURUSD

0 329

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0640. Była to jednocześnie połowa ubiegłego tygodnia i zakończenie korekty spadkowej.

Lokalne 1do1

EURUSD M30

W ujęciu lokalnym bazujemy teraz na swingu wzrostowym, który kształtowany jest od kilku sesji. Obecnie pojawiła się sekwencja korekty pędzącej, gdzie przy założeniu AB=CD wyznaczamy strefę popytową. Tym samym najbliższym wsparciem na głównej parze walutowej jest poziom cenowy 1,0717. Tam też znajduje się linia wyznaczająca pułap mierzenia FE100.

Leave A Reply

Your email address will not be published.