Forex Trading Library

Korekta wzrostowa na wykresie USDPLN

0 328

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,5250. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął tracić na wartości w stosunku do polskiej waluty. Po otwarciu dzisiejszej sesji europejskiej rynek wyznacza średnioterminowe low, które odnosi się do wyceny 4,2700.

USDPLN H2

Zakładając korektę wzrostową z obecnego pułapu cenowego, potencjalnym targetem może być strefa współczynnika Fibonacciego 38,2% po kursie 4,3700. Decydujące będą formacje świecowe jakie wygenerowane zostaną w tym obszarze w przypadku wypełnienia strefy. Jest to jednak scenariusz na kolejne sesje nowego tygodnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.