Forex Trading Library

Kontynuacja słabości USD?

0 159

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich pięciu tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0940. Po tym fakcie kierunek na głównej parze walutowej zmienił się na spadkowy. Pojawiła się więc tendencja wzrostu wartości amerykańskiego dolara.

EURUSD H4

Obecnie zwracamy uwagę na strefę biegunowości, która stanowi wsparcie dla notowań. Poziom został zaksięgowany w środowe popołudnie, jednak wydaje się, iż istnieje spor szansa na retest. Dodatkowym potwierdzeniem technicznym jest tutaj mierzenie FE100, które bazuje na największej dotychczas korekcie spadkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.