Forex Trading Library

Nowe otwarcie na głównej parze walutowej

0 371

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0580. Po tym fakcie Kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara kosztem między innymi europejskiej waluty.

EURUSD M30

Dołki z ubiegłego tygodnia stanowią punkt odniesienia dla mierzenia Fibonacciego na całym swingu spadkowym. W ten sposób wyznaczamy pierwszą strefę podażową, która oparta jest na współczynniku 38,2%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,0440. Wraz z rozwinięciem się poniedziałkowej sesji europejskiej zmienność będzie rosła, a poziom może zostać wypełniony jeszcze w godzinach przedpołudniowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.